Het arbeidsrecht bestaat uit het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht en regelt de verhouding tussen de werkgever en werknemer. Per 1 juli 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. De jarenlange praktijk zal moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Weet u nog hoeveel contracten u kunt sluiten met uw werknemers voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat? Wist u dat u in bepaalde gevallen toch nog in een tijdelijk contract een concurrentie- en of relatiebeding mag opnemen? Is het ontslagrecht echt eenvoudiger en goedkoper geworden? Bij ons kunt u als werkgever en als werknemer terecht met al uw vragen. Wij houden ons onder andere bezig met:

  • Het opstellen en toetsen van arbeidscontracten;
  • Het adviseren en procederen over arbeidsovereenkomsten en –voorwaarden;
  • Personeelsreglementen;
  • Cao vraagstukken;
  • Adviseren over werken met oproepkrachten, payrolling en freelancers;
  • Het opstellen, beoordelen of adviseren over de naleving van bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding;
  • Advisering bij ziekte en verzuim;
  • Ontslagaanvragen via het UWV / het voeren van verweer daartegen;
  • Het treffen van minnelijke regelingen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • Optreden als gemachtigde in procedures betreffende de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter.

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op!