Het beginsel van contractvrijheid vormt een belangrijke basis voor het contractenrecht. Partijen kunnen zelf kiezen met wie zij contracteren en wanneer. Zij hebben een grote vrijheid met betrekking tot het regelen van de vorm en de inhoud van het contract. Maar weet u wat u kunt overeenkomen met een zelfstandige zonder dat dit leidt tot een arbeidsovereenkomst? Wanneer is een overeenkomst van geldlening voldoende zakelijk? Welke zekerheden kunt u bedingen? Is het toegestaan in algemene voorwaarden om alle aansprakelijkheid uit te sluiten? Zomaar een aantal vragen die veel voorkomen in onze rechtspraktijk. Wij staan u bij als het gaat om de advisering over het opstellen, wijzigen of beëindigen van bijvoorbeeld de volgende contracten:

  • Overeenkomst van opdracht;
  • Managementovereenkomst;
  • Overeenkomst van geldlening / rekening-courant;
  • Algemene voorwaarden;
  • Samenwerkingsovereenkomst;
  • Vaststellingsovereenkomst;
  • Licentieovereenkomst;
  • Huurovereenkomst;
  • koopovereenkomst.

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op!