Trefwoord:

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

12-09-2019
Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

De Belastingdienst stelt het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas voor een werkgever bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Het premiepercentage wordt beïnvloed door de ... lees meer

Karakter ontslagvergoeding

05-09-2019
Karakter ontslagvergoeding

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Loon omvat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, inclusief vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de ... lees meer

Ontbinding ondanks ziekte

05-09-2019
Ontbinding ondanks ziekte

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de wettelijke regeling rondom de arbeidsovereenkomst. Zo bevat het BW een opsomming van de gronden waarop een werkgever een verzoek tot ontbinding van een ... lees meer

Beoordeling premieplicht

05-09-2019
Beoordeling premieplicht

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen. Een A1-verklaring wordt afgegeven door de bevoegde instantie. In Nederland is dat de Sociale ... lees meer

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

05-09-2019
Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker ... lees meer

Wijziging Handelsregisterwet 2007

05-09-2019
Wijziging Handelsregisterwet 2007

Naar aanleiding van de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 is deze wet gewijzigd. De wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en treden in werking op een ... lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05-09-2019
Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn ... lees meer

Ontslag statutair bestuurder

05-09-2019
Ontslag statutair bestuurder

In de zogenaamde 15 april-arresten van de Hoge Raad uit 2005 is beslist dat een vennootschappelijk ontslagbesluit in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke verhouding betekent. Er doet zich ... lees meer

Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

29-08-2019
Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over een vervroegde ingang van de AOW-uitkering voor mensen met zwaar werk beantwoord. Al eerder in de discussie over verandering van ... lees meer

Uitnodiging om aangifte te doen

29-08-2019
Uitnodiging om aangifte te doen

Waar iemand woont, wordt aan de hand van de omstandigheden beoordeeld. Wanneer alle omstandigheden wijzen op een duurzame persoonlijke band van de betrokkene met Nederland, is sprake van een ... lees meer

Verzuimboete te laat ingediende aangifte

22-08-2019
Verzuimboete te laat ingediende aangifte

Het niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting is een verzuim waarvoor een verzuimboete kan worden opgelegd. Volgens het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is slechts sprake van ... lees meer

Toepassing no-riskpolis

22-08-2019
Toepassing no-riskpolis

De verplichte loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid geldt niet wanneer voor de werknemer een no-riskpolis is afgegeven. De no-riskpolis houdt in dat een werknemer ... lees meer