Trefwoord:

Niet meewerken aan re-integratie

13-02-2020
Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond opleveren voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. ... lees meer

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13-02-2020
Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot ... lees meer

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

13-02-2020
Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was een bedrijf dat zich bezighield met werving, ... lees meer

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

13-02-2020
Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los. Hof Den Haag heeft onlangs een zaak behandeld van een ... lees meer

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13-02-2020
Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de ... lees meer

Evaluatie wettelijk minimumloon

06-02-2020
Evaluatie wettelijk minimumloon

Naar aanleiding van een evaluatie van het wettelijk minimumloon over de periode 2011-2018 komt er geen aanpassing van het minimumloon. Dat schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan ... lees meer

Schadevergoeding na onterechte loonsanctie

06-02-2020
Schadevergoeding na onterechte loonsanctie

Een werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Deze verplichting eindigt in beginsel na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Het UWV kan de werkgever bij ... lees meer

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

30-01-2020
Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van de uitgangspunten van de EU-regelgeving is dat de ... lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

30-01-2020
Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft echter geen transitievergoeding te betalen wanneer in ... lees meer

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

23-01-2020
Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in ... lees meer

Belanghebbende gebonden aan door gemachtigde gesloten compromis

23-01-2020
Belanghebbende gebonden aan door gemachtigde gesloten compromis

Nadat beroep bij de rechtbank was ingesteld tegen een uitspraak op bezwaar kwam tussen de inspecteur en de gemachtigde van de belanghebbende een compromis tot stand. In tegenstelling tot zijn eerdere ... lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16-01-2020
Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door de invoering van de Wet ... lees meer